top of page
Image 1_edited.jpg

Utställningen 2018

2018

 maj 2018 öppnade konstparken Ulvhälls hällar. Ambitionen med parken var då, som nu, att göra samtidskonsten tillgänglig för så många som möjligt. De slippriga och branta klipporna i Ulvhäll fick en ramp som alla, oavsett funktionsvariationer, lätt kan ta sig runt. Till den första utställningen bjöd vi in några av Sveriges mest intressanta konstnärer och tillsammans med dem skapade vi en utställning som blev välbesökt och uppskattad. Nedan följer en presentation av konstnärerna som var med i utställningen.

bottom of page